Wszystko o Kundalini

 

Prawie wszystkie tradycje duchowe mówią o Kundalini, wewnętrznej mocy duchowej, w takiej czy innej formie. Japończycy nazywają ją “ki”, Chińczycy “chi”, a w chrześcijaństwie znana jest jako Duch Święty. W Meksyku Kundalini była czczona jako wężowy bóg Quetzalcoatl, a ludzie Kung z pustyni Kalahari nazywają tę moc n/um.

Czym jest Kundalini?

Tradycyjnie wiedza o Kundalini była ściśle strzeżoną tajemnicą, ujawnianą przez Mistrza tylko kilku bliskim i wybranym wtajemniczonym.  Chociaż tajemnicza siła Kundalini jest znana na całym świecie, tradycja indyjska usystematyzowała    i zorganizowała tę wiedzę w jej najbardziej wszechstronną formę. Kundalini jest czczona w Indiach i wielu innych kulturach jako manifestacja boskiej kosmicznej mocy, która stworzyła wszechświat z siebie i w sobie.                  Kundalini wibruje we wszystkich miliardach form, które widzimy wokół nas. Na jej temat możemy przeczytać w starożytnych indyjskich manuskryptach, które są dowodem żywej tradycji, która nadal przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

Mahavatar Babaji

Joga

Termin joga pochodzi od sanskryckiego słowa “yuj”, co oznacza “łączyć”, “jednoczyć” “ujarzmiać”. Joga łączy umysł z ciałem. Joga traktuje człowieka jako absolutne połączenie Jaźni (Duszy), Umysłu i Ciała. Joga akceptuje sytuację życiową, w jakiej się znajdujemy i sugeruje metody, dzięki którym możemy przekroczyć ludzkie ograniczenia.

Indie mają długą i nieprzerwaną tradycję dyscypliny jogicznej. Duża liczba duchowych adeptów, którzy żyli w Indiach, podążała za różnymi sposobami duchowej dyscypliny (sadhana) zgodnie z instrukcjami swoich Mistrzów, a poprzez swoje osobiste doświadczenia wzbogacili wiedzę o jodze. Wiedza jogiczna była w dużej mierze przekazywana ustnie od mistrza do ucznia.

Słowo Joga oznacza zjednoczenie i odnosi się do zjednoczenia między sobą a istotą duchową, która jest nie tylko najgłębszą Jaźnią, która jednocześnie jest całym Wszechświatem.

Celem Kundalini Jogi jest transcendencja ego poprzez jego integrację z prowadzącą do zjednoczenia z boskością i towarzyszącym temu stanem świadomości, który nazywany jest Samadhi, czyli oświeceniem. 

 

Fragment Śiwa sutr: Najwyższe Przebudzenie

Jogin osiąga to poprzez zebranie umysłu i umieszczenie go w punkcie. Chociaż umysł zawsze migocze i nie istnieje w jednym punkcie, poprzez praktykę (sādhanā) jednopunktowości, joginowi łatwo jest utrzymać jeden punkt. Odrzuca wtedy rozróżnienie obiektywności i subiektywności i postrzega obiektywny świat, który składa się nie tylko z zewnętrznych obiektów, ale także z jego ciała czuwania, jego ciała stanu snu i jego ciała stanu bez snów (nīla-deha-prāṇa- buddhyātmanaḥ) oraz ich zaprzeczenie, którym jest stan pustki (śūnya), w jego prawdziwy sposób jako kończyny jego uniwersalnego ciała. Kiedy sprawiasz, że twój umysł wchodzi w światło świadomości, wtedy twój umysł odczuwa cały ten wszechświat jako jedność z tą uniwersalną istotą.

Kundalini Vijnanarahasya (Isvara Svarupa Svami Laksmana Joo Maharaja)

Kundalini jest uważana za najbardziej zaawansowaną ze wszystkich praktyk jogicznych. Nie wiąże się ona z żadnym zewnętrznym kultem ani zewnętrznymi rytuałami. Praktyka odbywa się całkowicie wewnątrz. Ukończony praktykujący Kundalini staje się w pełni świadomy swojej tożsamości z tym, co manifestuje wszechświat. Kundalini odnosi się do ostatecznego zjednoczenia Shivy i Shakti. Shakti w swojej formie jako Kundalini jest budzona poprzez praktykowanie pewnych wyrzeczeń. Shiva, główna boska świadomość, rezyduje w czakrze Sahasrara na czubku głowy. Tylko poprzez prowadzenie Kundalini z centrum korzenia podstawy kręgosłupa kolejno przez każdą czakrę do czakry korony, biegunowości, Shiva i Shakti jednoczą się. Poprzez to zjednoczenie osiągany jest najwyższy stan.


Shiva jest czystą Świadomością, statycznym centrum wszystkich rzeczy, podłożem wszelkich zmian. Zasady Shivy nigdy nie można zobaczyć, można ją poznać jedynie po jej skutkach. Jest zależna od Shakti, aktywnego lub dynamicznego aspektu Świadomości, który doprowadza ją do manifestacji. Shivę poznajemy tylko poprzez Shakti.


Według joginów, sahasrara, tysiąc płatkowy lotos na czubku głowy, jest siedzibą aspektu prakasa Czystej Świadomości lub Śiwy, podczas gdy aspekt Shakti Jaźni jest zlokalizowany w czakrze muladhara.


Kiedy duchowy poszukiwacz otrzymuje boską łaskę, Shakti budzi się i zaczyna poruszać się w górę przez kanał shushumna nadi, od czakry muladhara do sahasrara, aby zjednoczyć się z Shivą. Gdy boska Shakti zaczyna wznosić się przez shushumna nadi, różne czakry są ujawniane i oświetlane przez jej blask. Jasność iluminacji rośnie stopniowo wraz z absorpcją różnych elementów znajdujących się w czakrach i osiąga swój punkt kulminacyjny, gdy Shiva i Shakti jednoczą się na najwyższym poziomie w sahasrara. Wspomniana powyżej iluminacja jest czasami nazywana “Ogniem Świadomości” (Chidagni), który raz rozpalony przez ogień łaski nigdy nie umiera.

Shiva-Shakti

Shiva jest męskim i pasywnym elementem czystej świadomości, Shakti żeńskim elementem aktywnym. Shiva i Shakti razem tworzą dwoistość, w której Shiva jest posiadaczem mocy, a Shakti jest samą mocą. Shiva jest wielkim Panem Wszechświata, a Shakti jest wielką Matką Wszechświata. To boskie partnerstwo nazywane jest Shiva-Shakti Tattva (atrybut). Jako taki Shiva jest niezmiennym, statycznym aspektem świadomości, Shakti jest efemerycznym, kinetycznym aspektem. Są to dwie strony medalu. Obie są męską i żeńską formą Brahmana, w swej istocie są jednym Brahmanem. Shiva i Shakti są zinternalizowane w ludzkim ciele, chociaż żyją tam oddzielnie.


Shakti, Siła Życia, rezyduje u podstawy kręgosłupa. Manifestuje się tam jako Devi Kundalini, nazwana od sanskryckiego słowa “kundala”, oznaczającego zwinięty, ponieważ przybrała formę węża i pozostaje w uśpieniu, zwinięta w najniższym z siedmiu do dziewięciu ośrodków ciała, czakrze Muladhara. Ponieważ jest manifestacją Shakti, Devi Kundalini jest również znana jako Kundalini-Shakti, która jest boską energią kosmiczną w istotach ludzkich.


Shiva jest również uśpiona w ciele, zamieszkuje czakrę Sahasrara, która znajduje się w koronie głowy i która istnieje na dalszym biegunie od siedziby Shakti w czakrze Muladhara.


Tutaj leży problem, ponieważ zjednoczenie z Brahmanem nie może być osiągnięte tak długo, jak Shiva i Shakti są rozdzieleni. Potrzebują siebie nawzajem, aby zostać aktywowanymi, aby ponownie stać się jednym Brahmanem. To, co jest znane jako ludzka kondycja, czyli nieszczęście, w którym ludzie się znajdują, można przypisać temu oddzieleniu w Shiva-Shakti Tattva, ponieważ jako takie, psychika nie jest całością – kompletne, statyczne i kinetyczne energie (męska i żeńska) są podzielone, a kontakt z Brahmanem lub Bogiem nie może zostać nawiązany.


Funkcją Devi Kundalini jest najpierw przebudzenie, a następnie jako Shakti ponowne połączenie się z Shivą, czyli ponowne połączenie Shiva-Shakti Tattva, tak aby ponownie Shiva była Shakti, a Shakti była Shivą, boską jednością, przeciwieństwami połączonymi w ich esencji jako jeden Brahman.


To ponowne zjednoczenie, ta ukończona Joga (unia) doprowadza zatem osobę, w której występuje, do kontaktu z Brahmanem, który jest stanem oświecenia, samadhi, kosmicznej świadomości. Proces Kundalini zachodzi w eterycznym, subtelnym – niefizycznym ciele. Ciało subtelne składa się z włókien nerwowych niewidocznych gołym okiem. Te włókna nerwowe są w rzeczywistości przewodami. Nazywane są Nadis, niektóre z nich są główne.

Prana

Prana jest niematerialna, niewidzialna i niedostrzegalna dla naszych zmysłów. Ma jednak wpływ na cząsteczki, atomy, a nawet cząstki subatomowe. W swojej najbardziej skoncentrowanej formie jest obecna w ludzkim układzie rozrodczym, nasieniu zawierającym najbardziej skoncentrowaną formę ze wszystkich. To, dlaczego niektóre mózgi są bardziej inteligentne niż inne, zależy od prany, a dokładniej – od spektrum prany… (kiedy to spektrum zmienia się) z jakiegokolwiek powodu, skoncentrowana prana w narządach rozrodczych trafia do rdzenia kręgowego i płynie w górę do mózgu”.


Kiedy następuje przebudzenie, to tak jakby w ciele otwierała się fabryka chemiczna – silniejsza prana reprodukcyjna zaczyna krążyć w układzie nerwowym i mózgu, regulując aktywność narządów i powodując, że funkcjonują one w bardziej wydajny i zdrowy sposób.

Oczyszczenie

Podczas procesu samooczyszczania i deifikacji ciała, jogin jednocześnie angażuje się w jogiczne praktyki oddechowe (pranayama) w celu przebudzenia i podniesienia Kundalini. Poprzez wykorzystanie takich introwertycznych technik jogicznych, jak blokady jogiczne (bhanda-s) i postawy (asana-s), oddech wchodzi i wznosi się do kanału centralnego. Ten powstający oddech (udana-prana) w ten sposób napędza Kundalini w górę w kierunku wyższych czakr. Celem tych technik jest katalizowanie wewnętrznego spalania. Stąd kosmiczny ogień jest rozumiany jako przebudzona Kundalini, która spala ograniczoną jaźń aspiranta.


Jnaneshwar Maharaj wyraża to poetycko:

 


“Teraz składam wyrazy szacunku Bogu i Bogini, którzy są nieograniczonymi pierwotnymi rodzicami wszechświata. Sam kochanek, z bezgranicznej miłości, staje się ukochanym, a ukochany staje się kochankiem. Każde z nich, zajmując miejsce drugiego, rezyduje w tym samym uroczym miejscu. Są stworzeni z tej samej substancji i dzielą ten sam pokarm. Są tak niechętni separacji, że nawet ich dziecko, wszechświat, nie może zakłócić ich związku. Siedzą na tej samej ziemi, ubrani w tę samą szatę światła”.

 

Baba Muktananda powiedział:

 


“Jakiekolwiek myśli pochodzą z centralnego nadi, a cała nasza karma i wrażenia z wielu żywotów są tu złożone. Wszystkie różne stany, których doświadczamy – pożądanie lub chciwość, inspiracja lub otępienie – powstają z shushumna. W górnym regionie shushumna znajdują się takie cechy jak zadowolenie, spokój i wiedza, podczas gdy w dolnych regionach leży pasja pożądania, chciwość, gniew i wszystkie uczucia niepewności i nieadekwatności. Kiedy twoja Shakti jest przebudzona, wszystkie przeszłe wrażenia i karmy wychodzą na jaw. Dlatego, gdy po raz pierwszy otrzymujesz śaktipat, czasami czujesz się bardzo zły. Nie powinieneś się bać, kiedy wpadasz w taki stan, dzieje się tak, ponieważ Shakti usuwa karmę z niezliczonych żywotów”.

 

Pisma jogiczne wyjaśniają, że samskary są przechowywane wewnątrz shushumna nadi, a następnie Kundalini budzi się i wchodzi do shushumna, zaczyna je usuwać i wydalać.


Podczas gdy samskary są usuwane, wznoszą się do naszej świadomości i doświadczamy ich, czasami z wielką intensywnością. Na przykład, jeśli nasz umysł ma tendencję do pobudzania się lub złości, nasz stan może wydawać się pogarszać przez jakiś czas. Jeśli mamy problem ze strachem, nasz strach może tymczasowo wzrosnąć.


(Jest to proces, w którym świadomie obserwujemy powstające uczucia i akceptujemy je w ten sposób, integrując je ze świadomością, w której nie ma oddzielenia, ani przywiązania, ani oderwania. Jest świadomość – świadomość w stanie neutralności, bez żadnej koncepcji w ten sposób umysł jest czysty, nie ma ego, nie ma mayi… tylko obecność istnienia, wszystko jest jednym, jedną chwilą, jednym miejscem i w tym samym czasie we wszystkich czasach i wszystkich miejscach, teraz… tylko teraz… prawda! Wszystko inne jest spalane w płomieniu prawdy, cięte mieczem Maha Kali – rozpuszczając ego. Shakti odcina korzenie naszych tendencji).


(Wystarczy być świadkiem tego procesu, z wdzięcznością, że te rzeczy są eliminowane z naszego systemu poprzez proces akceptacji i pozwalania im odejść, ponieważ to, co przychodzi, odchodzi, nic w tej rzeczywistości nie jest “trwałe”. Możemy obserwować tylko przepływ shakti, który zmienia się cały czas od formy do formy, od zmysłów do emocji, do umysłu zawsze zmieniającego się i zmieniającego, doznania przychodzą i odchodzą, emocje przychodzą i odchodzą, myśli przychodzą i odchodzą wszystkie dźwięki, wizje … przychodzą i odchodzą … po prostu odpuść. Nie podążaj za tym, po prostu bądź świadomy wszystkich zmian, przebywaj w tej świadomości i zrelaksuj się).


Pobłażanie samskarom, odgrywanie ich, osądzanie ich lub tłumienie – te podejścia nie są pomocne. Kundalini wydali te tendencje z naszego systemu we właściwym czasie. W międzyczasie możemy współpracować z tym procesem, po prostu będąc jego świadkami.

The path of Goddess

Dołącz do nas na 9-dniową wycieczkę do jednego z najstarszych miast na subkontynencie indyjskim. Waranasi (Benares) położone nad rzeką Ganges, zajmuje centralne miejsce w tradycji pielgrzymkowej świata hinduistycznego. Ghaty w Waranasi to stopnie nad brzegiem rzeki, z którymi wiążą się tajemnicze legendy i mitologie. Żyło tu i nauczało wielu joginów, ascetów i mistrzów, w tym Budda.

0
    0
    Koszyk / Cart
    Koszyk jest pusty / Your cart is emptyPowrót do sklepu / Return to Shop